Valikko

Welcome to Mazdago ry. Please login or sign up.

heinäkuu 16, 2024, 03:49:57

Login with username, password and session length
Jäsenet
  • Jäseniä yhteensä: 11,194
  • Viimeisin: aatuk
Stats
  • Yhteensä viestejä: 129,271
  • Aiheita yhteensä: 14,507
  • Kirjautuneena tänään: 35
  • Kirjautuneena koskaan: 626
  • (joulukuu 15, 2022, 03:40:30)
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla
Käyttäjät: 0
Vieraat: 31
Yhteensä: 31

Viimeisimmät

Sivuja: [1]

Markkinat alueen säännöt

Mazdago keskustelufoorumilla yksityishenkilöt voivat vapaasti myydä autoiluun liittyvää tavaraa seuraavia sääntöjä noudattamalla.. yrityksiä varten on oma alueensa josta voi kysyä lisätietoa ylläpidolta

- kerro jo otsikossa mitä myyt
- kerro missä myytäväkohde sijaitsee eli PAIKKAKUNTA
- kerro yhteystietosi: OIKEA nimesi, OIKEA sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumerosi
- kerro myytävästä kohteesta kaikki viestissäsi. Pelkkä linkki toiselle sivustolle ei riitä. (esim. linkki nettiautonsivuille tai ajoneuvo Id!)
- kerro lisätietoja kaikkien näkyville, jos niitä kysytään. Tämä on keskustelufoorumi! (esim. lisätiedustelut vain puhelimitse tai s-postilla ei riitä.)
- ilmoituksesi on voimassa 1 kuukauden. Hieman ennen (pari päivää) ilmoitusajan loppumista muista päivittää ilmoitus.
- älä kirjoita viesitiin, esim. UP tai muuta turhaa useamman kerran kuussa
- turhat (aiheen sivusta) viestit / kirjoittelut on keskusteltava muualla Mazdagon keskustelufoorumilla.
- Älä myy omia tuotteita/tavaroita toisen myynti-ilmoituksen sisällä! Aloita oma myynti-ilmoituksesi.
- kun, myynnissä olleet tuoteet/tavarat menevät kaupaksi niin, vaihda OTSIKKOON teksi MYYTY. (eli: muokkaa ensimmäistä viestiketjun viestiäsi.) Tällöin ilmoitus voidaan poistaa näkyviltä.

Yhdistyksen Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mazdago ja sen kotipaikka on Järvenpää

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää Mazda-merkkisten autojen harrastamista ja siihen liittyvää toimintaa,
sekä koota ko. autojen harrastajat yhteen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harrastamiseen liittyviä kokoontumisajoja, jäseniltoja ja koulutus-, harjoitus ja
näytöstilaisuuksia sekä muita vastaavia tapahtumia, pitää yhteyksiä muihin samankaltaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin
sekä voi liittyä niihin jäseneksi yhteisöjäsenenä. Yhdistys voi julkaista omaa jäsenlehteä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan
saatuaan sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista muuta kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö,

joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle
päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja

muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja tai hallituksen määräämä hallituksen jäsen, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen
vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-elokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Keskustelufoorumin Säännöt

KESKUSTELUFOORUMIN KÄYTTÖEHDOT:
Nämä käyttöehdot koskevat Mazdago keskustelufoorumin käyttäjiä. Käyttämällä keskustelufoorumia sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä.

Rekisteröityminen
Käyttäjä voi valita itselleen haluamansa käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttäjätunnus ei saa sisältää hävyttömyyksiä tai viitata keskustelussa jo olevaan toiseen jäseneen tai keneen tahansa kolmanteen osapuoleen loukkaavasti. Käyttäjätunnus ei myöskään saa olla harhaanjohtava niin, että käyttäjää voitaisiin erehtyä luulemaan ylläpitoon tai hallitukseen kuuluvaksi tai muuksi sivuilla jo nimimerkkinsä vakiinnuttaneeksi henkilöksi.

Rekisteröityessä käyttäjän tulee ilmoittaa myös oma toimiva sähköpostiosoite, johon käyttäjän tunnus ja salasana sekä tarvittaessa tiedonantoja foorumiin liittyen voidaan tarvittaessa lähettää. Käyttäjä voi myös halutessaan ladata tunnukselleen oman ns. avatar-kuvakkeen, joka näkyy keskustelussa oman nimen alla.
(Huom! Rekisteröityminen ei ole sama asia kun jäseneksi liittyminen, lisää jäseneksi liittymisestä vasemmalta valikosta LIITY JÄSENEKSI)

Profiilit, Avataret ja Allekirjoitukset!
Kun teet itsellesi profiilin ja/tai avataren, niin muista:

- jos lisäät kuvan, tarkista että kuva on tarpeeksi pieni tiedostokooltaan
- älä kirjoita turhan pitkiä ja sekavia allekirjoitustekstejä. Ne haittaavat keskustelun seuraamista.
- profiilissa, avatareissa ja allekirjoituksissa ei saa käyttää mainoksia tai kaupallisia tiedotteita ilman mazdago ry:n lupaa
- profiiliin ja avatariin ei hyväksytä kuvia ja/tai linkkejä, joissa on pornografiaa, väkivaltaa tai jossa loukataan jotain uskontoa tai uskontoryhmää tai jossa kuvataan esim. jonkun ihmisryhmän syrjintää tms.

Uuden keskustelunaiheen aloittaja!
- tarkista ettei jo aiemmin ole keskusteltu samasta aiheesta. (esim. sivujen etsi toiminnolla)
- tarkista että olet kirjoittamassa oikealle alueelle!
- kerro jo otsikossa tarkka kuvaus aiheestasi tai kysymyksestäsi
- älä käytä keskustelufoorumissa asiatonta kielenkäyttöä
- pelkkä linkki toiselle sivustolle ei riitä keskusteluaiheen aloittamiseksi.
- älä kirjoita esim. UP tai muuta turhaa useamman kerran kuukaudessa aiheeseen nostaaksesi aihetta viestiketjussa korkeammalle
- turhat (aiheen sivusta) viestit / kirjoittelut on keskusteltava muualla kuin keskustelufoorumilla.
- keskustelunaiheessa ei hyväksytä kuvia ja/tai linkkejä, joissa on pornografiaa, väkivaltaa tai jossa loukataan jotain uskontoa tai uskontoryhmää tai jossa kuvataan esim. jonkun ihmisryhmän syrjintää tms.
- keskustelunaiheessa ei hyväksytä sähköpostien suoraa kopiointia keskustelufoorumille: suoraan yhteisöjen ja/tai yksityisten välisiä sähköposteja ei saa kopioida keskustelufoorumille. Näin tehden loukataan eettisiä lakeja.
- jos lainaat/viittaat jonkun muun henkilön tekstiin, ilmoita paikka mistä lainaat, alkuperäisen tekstin kirjoittaja ja päivämäärä milloin olet viitannut kyseiseen tekstiin.

Uuden osto/myynti ilmoituksen aloittaja!

- kerro jo otsikossa mitä ostat/myyt
- kerro miltä alueelta olet valmis ostamaan/myymään tuotteen (esim. koko maa, Etelä-Suomesta jne.)
- kerro yhteystietosi: OIKEA nimesi, OIKEA sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumerosi.
- kerro osto/myynti-ilmoituksessa tarkkakuvaus mitä, millaista, malli yms. tahdot ostaa.
- ilmoituksesi on voimassa 1 kuukauden. Hieman ennen (pari päivää) ilmoitusajan loppumista muista päivittää ilmoitus.
- älä kirjoita esim. UP tai muuta turhaa useammin kuin kerran kuukaudessa nostaaksesi ilmoitustasi viestiketjussa ylemmäksi
- turhat (aiheen sivusta) viestit / kirjoittelut on keskusteltava muualla Mazdagon keskustelufoorumilla.
- kun, olet ostanut/myynyt tuotteet/tavarat niin, vaihda OTSIKKOON teksti VOI POISTAA. (eli: muokkaa ensimmäistä viestiketjun viestiäsi.) Tällöin ilmoitus voidaan poistaa näkyviltä.

Muuta Löpinää!
Huomaa, että vaikka keskustelun sisältöä pyritäänkin valvomaan, käyttäjä on itse vastuussa keskustelualueelle postittamiensa viestien sisällöstä. Näitä käyttöehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Mahdollisista muutoksista pyritään ilmoittamaan keskustelufoorumin jäsenille joko sähköpostitse, yksityisviestillä tai keskustelualueella.

Mikäli näitä ohjeita ei noudateta poistamme asiattomat viestit tai tarpeen mukaan koko keskustelun aiheen. Ja/tai puutumme keskusteluviestin kirjoittajan tunnukseen/jäsenyyteen.

© Copyright Mazdago Mazdaclub Finland

Sivuja: [1]